Náhradní plnění

Společnost splňuje požadavek na zaměstnávání osob se zdravotním postižením a může tedy klientům poskytnout náhradní plnění.

Každý zaměstnavatel, který zaměstnává více než 25 zaměstnanců, má podle § 81 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti povinnost zaměstnávat také osoby se zdravotním postižením, a to ve výši 4% z celkového počtu svých zaměstnanců - průměrný roční přepočtený počet.

Naše společnost trvale a to i po novelizaci provedené v roce 2012 splňuje požadavek na zaměstnávání osob se zdravotním postižením a to více než 51% stavu zaměstnanců, čímž splňuje podmínku uvedenou v § 81 odst. 2 písm. b) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti v posledním znění a může tedy našim klientům v případě potřeby poskytnout náhradní plnění v případě, že klient nemůže z jakéhokoli důvodu splnit podmínku zaměstnanosti 4% zdravotně postižených osob ve své firmě.

I po státem novelizovaném stanovení horních limitů, které může dodavatel náhradního plnění poskytnout odběrateli, tuto hranici vzhledem k charakteru poskytovaných služeb nepřekračujeme a garantujeme tedy našim klientům odběr náhradního plnění v plné výši naší fakturace.

Tuto povinnost mohou zaměstnavatelé plnit třemi způsoby:

  • zaměstnáváním osob zdravotně postižených v pracovním poměru
  • prostřednictvím tzv. náhradního plnění - odebíráním výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů, kteří zaměstnávají více jak 50% zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, nebo zadáváním zakázek těmto zaměstnavatelům nebo odebíráním výrobků nebo služeb chráněných pracovních dílen, nebo zadáváním zakázek těmto subjektům, či odebíráním výrobků nebo služeb od osob samostatně výdělečně činných, které jsou samy zdravotně postižené a nezaměstnávají žádné zaměstnance
  • odvodem povinného podílu do státního rozpočtu (ten činí za každou osobu se zdravotním postižením, kterou by měl zaměstnavatel zaměstnat, 2,5 násobek průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí sledovaného kalendářního roku nebo vzájemnou kombinací uvedených způsobů.

Při odebírání služeb od společností zaměstnávající 50% občanů se zdravotním omezením, lze odvod do státního rozpočtu snížit až na nulovou hodnotu. Výše úhrady se potom odvíjí od objemu plateb odebraných ve sledovaném kalendářním roce, jež se mohou započítat do plnění povinného podílu.